Samarbetsavtalet med vårdcentralen Mäster Olof i Strängnäs är nu klart och distriktssköterskemottagning blir kvar i Stallarholmen. Tack alla som mailade och ringde till Hälsoval Sörmland och gjorde era röster hörda.